CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ

 

Cílem sdružení je prohloubení spolupráce se školou, a to zejména s cílem podporovat ty aktivity, které není možné hradit z rozpočtu školy, ale které přispívají k rozvoji vědomostí a dovednosti dětí, včetně podpory rozvoje a výbavy školy.

 

Za tímto účelem sdružení zejména:

 

- rozvíjí vzájemnou spolupráci rodičů dětí a školy,

- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činností,

- podílí se na všestraném rozvíjení osobnosti žáků,

- finančně se podílí na realizaci vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro děti,

- svými prostředky napomáhá k zajištění materiálních potřeb školy

- seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich řešení,

- pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky